Usudi se saznati šta je korporativno volontiranje!

  1. Home
  2. Vijesti
  3. Detalji
Usudi se saznati šta je korporativno volontiranje!

Volontiranje se u najširem smislu definira kao neprofitna i neplaćena aktivnost kojom pojedinci ili grupe pojedinaca doprinose dobrobiti svoje zajednice ili cijelog društva. Ova aktivnost se može javiti u različitim oblicima, od tradicionalnih običaja uzajamne pomoći do organiziranog djelovanja zajednice u kriznim periodima. Obično se navodi da postoji šest osnovnih motivacionih faktora volontiranja, a to su:

1. Vrijednost – Volontiranje omogućava djelovanje u skladu sa ličnim uvjerenjima o važnosti pomaganja drugima.
2. Razumijevanje – Volontiranje ima funkciju propitivanja i shvaćanja, gdje se kroz volontiranje uspijeva odgonetnu želja da se razumiju ljudi kojima se pomaže, organizacija za koju se volontira ili upoznavanje samog sebe.

3. Karijera – Volontiranje omogućava savladavanje novih vještina koje mogu biti korisne u procesu pronalaska zaposlenja ili u razvoju karijere.

4. Društvo – Volontiranje doprinosi uspostavljanju novih društvenih kontakata i susretanju novih i zanimljivih osoba.

5. Poštovanje – Volontiranje pomaže u podizanju samopouzdanja čineći volontere/ke zadovoljnijim svojim postupcima.

6. Zaštita – Volontiranje može pomoći pojedincima/kama da pobjegnu od negativnih osjećaja krivnje ili usamljenosti.

U trenucima kada je najviše potrebno zajednici svjedočimo da se tada pokažu pojedinci, neformalne grupe, organizacije i preduzeća koja čine dobro za širu zajednicu. Potrebno je prepoznati potrebe zajednice i staviti svoje vještine i znanje na raspolaganje organizacijama i onda kada nisu ekstremni uvjeti. Volontiranje koje je organizirano od strane preduzeća nazivamo korporativnim volontiranjem.

Korporativno volontiranje je oblik društveno odgovornog poslovanja i podrazumijeva svako poticanje zaposlenika na volontiranje od strane poslodavca koje pomaže nevladinom sektoru i doprinosi razvoju zajednice.

Zašto je korporativno volontiranje važno za jedno preduzeće?!

Neke od najvažnijih dobrobiti korporativnog volontiranja su:

1. jačanje timskog duha unutar preduzeća i razvoj međuljudskih odnosa,

2. jačanje povjerenja zajednice u preduzeće i kreiranje boljeg imidža,

3. jačanje komunikacijskih vještina i empatije i jačanje unutarnjeg zadovoljstva i motivacije uposlenika koji učestvuju u korporativnom volontiranju,

4. razvoj solidarnosti, humanosti i senzibiliteta za potrebe drugih,

5. aktivno i odgovorno građanstvo i veća participacija u društvenim dešavanjima.

Najznačajnija dobrobit za svakoga jest stjecanje osjećaja korisnosti i pripadanja zajednici kao rezultat angažmana za opće dobro. Korporativno volontiranje za razliku od novčanih ili materijalnih donacija daje rezultate koji su vidljivi odmah, što predstavlja posebno zadovoljstvo i motiv uposlenicima koji su učestvovali u stvaranju tih rezultata. Korporativno volontiranje pruža mogućnost uposlenicima da pomognu organizacijama, njihovim korisnicima i zajednici u cjelosti u ostvarivanju ciljeva i stvaranju boljeg društva za sve. 

Ideju o ovakvom konceptu, Institut promovira kroz „Inicijativu za poboljšanje ljudskih prava u privrednom sektoru u BiH“, a jedan od glavnih ciljeva je osnažiti preduzeća za podršku, razvoj i provođenje koncepta društveno odgovornog poslovanja, stavljajući fokus na poštivanje ljudskih prava u privrednom sektoru i korporativno volontiranje.

Mnoštvo je razloga koji daju odgovor na pitanje ZAŠTO VOLONTIRATI, ali jedan od najvažnijih je da zajedno kreiramo bolje društvo za sve. Volontiranje obogaćuje i one kojima se pruža usluga volontera i one koji pružaju volontiranje.

Faruk Gutic

Author Since: 04.05.2020

Ostavi komentar