Archive

  1. Home
  2. Addiko banka
Program korporativnog volontiranja- Addiko Cares

Addiko banka u Bosni i Hercegovini je razvila program Addiko Cares - program korporativnog volontiranja zaposlenika banke, koji dio svog radnog vremena provode baveći se društveno korisnim radom, pomažući zajednici u kojoj djeluju, a koji banka dodatno finansijski pomaže....