Osobe i porodice s osobama s invaliditetom

  1. Home
  2. Osobe i porodice s osobama s invaliditetom

Udruga za podršku pozitivnim procesima napretka u BiH ”Pravi put” Grude nagradit će najboljeg volontera dodjelom nagrade ”Volonterski Oskar”. Riječ je o godišnjoj nagradi u nekoliko kategorija koja se dodjeljuje…

Dnevni Centar “Zajedno” od 2007. godine vrši usluge dnevnog zbrinjavanje osoba sa mentalnim poteškoćama. Ove usluge osnovane su na Zakonu. Cilj usluga je jačanje socijalnih kapaciteta osoba sa poteškoćama u…