Osobe i porodice s osobama s invaliditetom

  1. Home
  2. Osobe i porodice s osobama s invaliditetom

Dnevni Centar “Zajedno” od 2007. godine vrši usluge dnevnog zbrinjavanje osoba sa mentalnim poteškoćama. Ove usluge osnovane su na Zakonu. Cilj usluga je jačanje socijalnih kapaciteta osoba sa poteškoćama u…