Ljudska prava i demokratija

  1. Home
  2. Ljudska prava i demokratija

Udruženje “Zajedno” koje promoviše kvalitetniju zaštitu mentalnog zdravlja, i zastupa interese mentalno oboljelih i njihovih porodica, prati medijski sadržaj i način izvještavanja kako o mentalnom zdravlju tako i događaje vezane…