Opis projekta

  1. Home
  2. Mladi
  3. Opis projekta

Podrška pri procesima zagovaranja i lobiranja

  • Stari Grad (Sarajevo)
  • 1 - 3 mjeseca

Detalji projekta

Vođeni našom vizijom da svaki srednjoškolac u BiH učestvuje u procesu donošenja odluka koje se tiču njih samih, uvidjeli smo nedostatak znanja i vještina koje su nam potrebne kako bismo kvalitetnije provodili većinu naših aktivnosti.

Upravljačko tijelo organizacije čini Upravni odbor u trenutnom sastavu od 7 članova koji dolaze iz sljedećih gradova : Bosanska Otoka, Brčko, Bugojno, Doboj, Teslić, Visoko i Sarajevo te smo zajedno prošli kroz niz edukacija i treninga koje nam pomažu pri daljnjem radu. Pored toga, shvatili smo da se većina naših aktivnosti vodi stvaranjem mišljenja o problemima i ponašanju od općeg značaja za srednjoškolce i druge mlade, te da ih mi kao takve predstavljamo javnosti, vladinim, nevladinim i drugim relevantnim institucijama za koje, nažalost, nemamo dovoljno iskustva u procesima javnog zagovaranja i lobiranja.

Aktivnosti i projekti u kojima bi nam edukacija o javnom zagovaranju i lobiranju bila od krucijalnog značaja jesu :
– Inicijative „I kopija vrijedi“ i „Naša škola“ (ove inicijative se odnose na usvajanje mogućnosti upisa visokoškolskih ustanova sa ovjerenom kopijom svjedočanstva na području Republike Srpske i Hercegovačko-neretvanskog kantona. Inicijativa “Naša škola” bavi se fenomenom dvije škole pod istim krovom) ;
– Istraživanje o učešću srednjoškolaca u participativnim procesima (potrebna nam je pomoć u predstavljanju samih rezultata istraživanja, ali i načina zagovaranja prema institucijama vlasti na osnovu dobijenih podataka) ;
– Socijalni dan (unutar samog projekta, čije je suština zamjena školske klupe radnim mjestom na jedan dan, potrebna su nam iskustva u lobiranju preduzeća na ustupanje radnih mjesta, ali i zagovarački procesi prema institucijama Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta u okviru dobijanja potvrda za implementaciju Socijalnog dana) ;
– Dopisi za pristup rada sa srednjoškolcima iz oba entiteta i distrikta ;
– Podrška na projektima finansiranim iz Fonda Socijalnog dana (potrebna su nam iskustva u monitoringu i ocjenjivanju kvalitete implementiranih projekata).

Kako bismo što bolje realizirali nabrojane (ali i sve ostale) aktivnosti, kao Upravni odbor koji radi sa preko 1700+ srednjoškolaca i djeluje isključivo za njihovu dobrobit, smatramo da nam je ovakav vid podrške te stjecanja vještina i znanja, veoma potreban. Ovom zadovoljenom potrebom, direktno i bez problema bismo pristupali svim relevantnim institucijama važnim za srednjoškolce i time omogućili učešće ogromnom broju srednjoškolaca širom naše zemlje u predviđenim aktivnostima, ali i stvarali nove prilike za našu ciljnu skupinu!

Nadamo se da ćete prepoznati naš rad i potrebe, te shodno tome pomoći nam pri djelovanju
i radu sa svim bosanskohercegovačkim srednjoškolcima.

Potrebna ekspertiza preduzeća