Opis projekta

  1. Home
  2. Bosna i Hercegovina
  3. Banja Luka
  4. Opis projekta

Poboljšanje kvaliteta usluga za duševno oboljela lica u zajednici

  • Banja Luka
  • Više od 6 mjeseci

Detalji projekta

Dnevni Centar “Zajedno” od 2007. godine vrši usluge dnevnog zbrinjavanje osoba sa mentalnim poteškoćama. Ove usluge osnovane su na Zakonu.

Cilj usluga je jačanje socijalnih kapaciteta osoba sa poteškoćama u mentalnom zdravlju radi njihovog uključivanja u život i stabilizacije bolesti. Ove usluge pružaju se nakon provedenog bolničkog ili ambulantnog liječenja.

Udruženje “Zajedno” zbog skromnih finansijskih mogućnosti od početka rada suočava se sa problemima u kadrovskim resursima. Naime, rad sa osobama sa mentalnim poteškoćama zahtijeva sveobuhvatnost angažovanjem stručnjaka različitih profila. U radu sa korisnicima usluga u Dnevnom Centru od početka se provode psihološke, muzičke, okupacione i psiho-socijalne radionice angažovanjem visokostručnih kadrova sa iskustvom.

I pored izražene potrebe i nastojanja, Udruženje do sada nije uspjelo obezbijediti angažman psihijatra za grupni i individualni rad sa korisnicima, što bi bilo potrebno jednom u 15 dana ili bar jednom mjesečno u trajanju od najmanje 2h. 

Naime, višegodišnjom praksom u radu sa korisnicima, utvrđeno je da bi korisnici željeli više razgovora sa psihijatrima. Angažovanjem psihijatra, korisnici bi dobili potrebne informacija o bolesti, načinju liječenja, ali i o kontroli uzimanja lijekova što bi uticalo na efikasnije liječenje i smanjenje autostigme. Očekujemo da bi psihijatar pomogao i ukupnoj politici Udruženja u pružanju usluga za duševno oboljela lica u zajednici, kao i u promociji ovog modela brige te zagovaranju pozitivnih promjena u boljoj zaštiti duševno oboljelih lica.

Potrebna ekspertiza preduzeća