Opis projekta

 1. Home
 2. Osobe sa invaliditetom
 3. Opis projekta

KREČENJE PROSTORIJA SERVIS CENTRA 2

 • Stari Grad
 • Manje od jedne sedmice

Detalji projekta

UKRATKO O UDRUŽENJU I SERVIS CENTRU DAJTE NAM ŠANSU

 

Udruženje „DAJTE NAM ŠANSU“ je registrovano 24. marta 2011. godine, kao proizvod prepoznavanja zajedničkog problema,a to je „mjesto u društvu“ porodica djece/osoba s poteškoćama u razvoju koje je na nezavidnom nivou.

Nepostojanje sistemske podrške porodicama djece i osoba s poteškoćama u razvoju navelo nas je na osnivanje prvog u BiH Servis centra „Dajte nam šansu“ zasnovanog na principu „Respite care“ centara u svijetu. Sve usluge Servis centra su besplatne za sve porodice djece i osoba s poteškoćama u razvoju na nivou KS bez obzira na dob, stepen i vrstu poteškoće. U Servis centru rade stručnjaci (defektolog, medicinska sestra, psiholog, pravnik i volonteri srodnih zanimanja).

Od 2014. godine pružili smo > 60 000 besplatnih usluga za 670 registrovanih porodica koje žive u Kantonu Sarajevo.

Najvažnije usluge koje pružamo su:

 1. Kratki boravak djece i osoba poteškoćama u razvoju sa sljedećim sadržajem:
 • Radna terapija, muzikoterapija, učenje
 • Opservacija djece kod koje postoji sumnja na poteškoću
 • Vanjske aktivnosti
 • Kreativne radionice za korisnike
 1. Psihološka podrška (individualni i grupni rad sa djecom i roditeljima)
 2. Pravna podrška
 3. Asistent u nastavi
 4. Mobilni tim
 5. Mobilni tim – psihološka podrška na terenu
 6. Informativna podrška socijalnog radnika
 7. Pomoć u kriznim situacijama ili situacijama potrebe
 8. Radionice za braću / sestre (radionice za tipičnu braću i sestre)
 9. Opservacija djeteta (identifikacija specifičnih poteškoća u učenja i/ili ponašanju)
 10. Edukacija asistenata u nastavi koji se raspoređuju u obrazovne ustanove KS
 11. Edukacija stručnog osoblja
 12. Prenošenje modela Servis centra na druge općine u BiH kroz treninge za NVO i roditelje
 13. Informatička sekcija
 14. Radna subota
 15. Cjelodnevni boravak
 16. Podrška na terenu izvan radnih sati
 17. Radionice engleskog jezika

Potreba za ovakvim aktivnostima i Servis centrom je velika jer na području Kantona Sarajevo ne postoji dnevni centar niti išta slično za podršku porodicama djece i osoba s poteškoćama u razvoju. Budući da jedan Servis centar, zbog velikog broja porodica, čiji broj raste iz dana u dan, kapacitetom ne može zadovoljiti sve potrebe naših korisnika, Udruženje “Dajte nam šansu” u suradnji sa Općinom Stari Grad otvorilo je još jedan Servis centar u toj Općini za podršku porodicama djece i osoba s poteškoćama u razvoju. Novi Servis centar otvoren je 04.12.2017. godine i kao i SC 1 pruža besplatne usluge na nivou svih devet Općina Kantona Sarajevo. Po našem modelu otvoreni su i Servis centri u Banja Luci, Tuzli i Foči i Zenici.

Obzirom na trenutnu situaciju sa virusom Covid 19 Udruženje Dajte nam šansu moralo je izvršiti reorganizaciju svojih aktivnosti te načina pružanja usluga, ali ni u jednom momentu nije prestalo sa radom. Roditeljima, djeci i osobama sa poteškoćama u razvoju pruža se podrška kroz online radionice, druženja, sekcija, dramskih grupa online radionice engleskog, psihološke seanse sa roditeljima, izrada individualnih planova za rad sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju, praćenje rada sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju etc.

Obzirom da smo pored navedene situacije i budzetski limitirani a uskoro bi sa radom trebali da počnu i Servis centri, a higijena i čistoća prostora nam je jako bitna, ovim putem Vam se obraćamo sa molbom za krečenje prostorija Servis centra, ili eventualnom donacijom boje za istu.

Problematika s kojom se suočavaju porodice djece i osoba s poteškoćama u razvoju je problem pred kojim kao društvo, ne smijemo zatvoriti oči, već pokazati spremnost na pružanju jednakopravnosti. Samo zajedničkim snagama možemo društvo učiniti socijalno osvješćenim i da svaku narednu generaciju dočekamo spremni.

Odlučite li da nas podržite, postajete partner u podršci porodicama djece i osoba s poteškoćama u razvoju – jednoj od najmarginalizovanijih grupa u BiH.

U zavisnosti od iznosa podrške, Vaš logo možemo istaknuti na našem adaptiranom vozilu za prevoz korisnika, informativnim flajerima, web i facebook stranici. 

Potrebna ekspertiza preduzeća

Prilozi