Opis projekta

  1. Home
  2. Bosna i Hercegovina
  3. Banja Luka
  4. Opis projekta

Izvještavanje medija o mentalnom zdravlju i mentalnim bolestima

  • Banja Luka
  • Više od 6 mjeseci

Detalji projekta

Udruženje “Zajedno” koje promoviše kvalitetniju zaštitu mentalnog zdravlja, i zastupa interese mentalno oboljelih i njihovih porodica, prati medijski sadržaj i način izvještavanja kako o mentalnom zdravlju tako i događaje vezane za mentalno oboljele.

Primjetno je da su naslovi o mentalnom zdravlju manje zastupljeni u odnosu na druge teme, iako je mentalno zdravlje temelj zaštite opšteg zdravlja ljudi. Mentalno zdravlje je još uvijek tabu tema u čemu medijski sadržaji imaju svoju važnost u smislu informisanja onih koji imaju smetnje u mentalnom zdravlju ili boluju od mentalne bolesti, kao i prevencije i ranog otkrivanja istih. Nerijetko se u člancima ili događajima navode puna imena osoba sa obilježjima da je riječ o duševno oboljeloj osobi čime se narušavaju ljudska prava, odnosno dostojanstvo ne samo te osobe, nego i njegove porodice.

Iskustva Udruženja “Zajedno” su da novinari nisu educirani za teme o mentalnom zdravlju niti o poštovanju života individue i porodice u kontekstu zaštite ljudskih prava. Privlačenje pažnje glavni je cilj medija, ali to ne smije ići na štetu dostojanstva bolesnih ljudi, posebno kada oni boluju od bolesti koja je društveno stigmatizovana, kao što je duševna bolest.

Obrazovanje novinara i direktni kontakti sa osobama koje imaju probleme u mentalnom zdravlju i njihovim udruženjima, doprinijeli bi kvalitetnijem izvještavanju o mentalnom zdravlju, te uticalo na zaštitu ljudskih prava mentalno oboljelih. U fokus bi trebalo staviti medije koji se više čitaju, ali lokalne medije. 

Pozivamo vas da pogledate naš časopis kako biste nas bolje upoznali:

https://drive.google.com/file/d/1h9vr1R-5f6t08dkCYHXq1jqSv-YUgsZt/view

 

 

Potrebna ekspertiza preduzeća