Opis projekta

  1. Home
  2. Bosna i Hercegovina
  3. Bijeljina
  4. Opis projekta

Ekonomsko osnaživanje žena – socijalno preduzeće “Agro-plan” D.O.O.

  • Bijeljina
  • Više od 6 mjeseci

Detalji projekta

Ideja o socijalnom preduzeću za poljoprivrednu proizvodnju, koje bi bilo prekretnica u budućoj održivosti UG „Otaharin“ i njegovih programa za integrativnu socijalnu uključenost, razvijena je tokom 2016. i 2017. godine. Dana 21. septembra 2017. godine, potpisan je Memorandum o saradnji između njemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, UG „Otaharin ” i Gradske uprave Grada Bijeljina. Strane su se obavezale na međusobnu saradnju, razmjenu informacija i promociju rada. Ovim memorandumom, Opština Bijeljina je dodijelilana korišćenje parcelu / obradivo zemljište, sa uključenom starom školskom zgradom (pomoćnim objektom), Udruženju građana „Otaharin“ za postavljanje plastenika.

Od januara 2018. do danas postavljena su tri profesionalna plastenika od 500 m² i jedan plastenik veličine 100m² za proizvodnju organskih sadnica za naše potrebe. Kako je planirano, tokom jedne godine se organizuju dva proizvodna procesa – proljećni i jesenji, a proizvodni proces prilagođavaju se godišnjem dobu i površini koja odgovara pojedinim poljoprivrednim kulturama.

Četiri žene i jedan muškarac iz romske zajednice su zaposleni u našem socijalnom preduzeću, kroz podršku Biroa za zapošljavanje Republike Srpske (RS). Program njihovog zapošljavanja započeo je „Programom podrške zapošljavanju Roma u Republici Srpskoj“ tokom realizacije projekta, ali postao je održiv jer je UG “Otaharin” uspjelo da proži zaposlenje nakon jednogodišnje podrške koju je pružio Zavod za zapošljavanje RS.

„Agro-plan“ D.O.O. dobio je sertifikat za organsku proizvodnju u julu 2019.

Kvalitet naših proizvoda preporučen je od strane kupaca, kupaca u maloprodaji i individualnih kupaca, što nam takođe pokazuje da naš rad ide u dobrom smjeru, da ga treba nastaviti i da treba raditi na povećanju kapaciteta.

 

Potrebna ekspertiza preduzeća