Opis projekta

 1. Home
 2. Bosna i Hercegovina
 3. Bijeljina
 4. Opis projekta

Dnevni centar za djecu koja žive i/ili rade na ulici i koja su u riziku da to postanu

 • Bijeljina
 • Više od 6 mjeseci

Detalji projekta

U cilju što sveobuhvatnije usluge, prvenstveno socijalno ugroženoj djeci školskog uzrasta, u oktobru 2014, u sklopu UG “Otaharin”, osnovan je Dnevni centar za djecu koja žive i/ili rade na ulici i koja su u riziku da to postanu. Od osnivanja do danas registrovano je 459  korisnika  – 290 djece korisnika u dobi od 6 do 18 godina i 169 roditelja. Prosječno, na mjesečnom nivou, Dnevni centar posjeti 70 djece, a dnevno 25 dobije najmanje jednu uslugu. Usluge u Dnevnom centru su:

 1. Obrok (Javna kuhinja),
 2. ECCD jedinica (vrtić),
 3. Radionice sa djecom školskog uzrasta,
 4. Radionice sa roditeljima,
 5. Pranje veša (korišćenje veš-mašine),
 6. Održavanje lične higijene (pranje zuba i tuširanje),
 7. Psihosocijalna podrška za djecu i roditelje,
 8. Terenski rad,
 9. Pravna pomoć,
 10. PPP (Program podrške porodicama)

U Dnevnom centru je zaposleno osam osoba – koordinator, tri stručna radnika (psiholog, socijalni radnik i defektolog) i četiri romska medijatora/terenska radnika.

Pored stalno zaposlenih, angažovane su i dvije učiteljice, kao i volonteri. Volonteri su zaduženi za rad sa djecom (edukativnog i kreativnog karaktera), a bude ih prosječno 10 na mjesečnom nivou.

Potrebna ekspertiza preduzeća