Opis projekta

  1. Home
  2. Arhitektura
  3. Opis projekta

ASISTENT U UREDU

  • Grude
  • 3 - 6 mjeseci

Detalji projekta

Udruga Pravi Put sa sjedištem u mjestu Ledinac ,općina Grude ttraži na 3 /(tri) mjeseca volontera/ku za slijedeće:

Organizator je Udruga Pravi Put

Volonter/ka se ovim  obvezuje dobrovoljno, besplatno i bez zasnivanja radnog odnosa pružati volonterske usluge na volonterskoj poziciji pod nazivom asistentica u uredu za Organizatora volontiranja.

U pružanju volonterskih usluga iz članka 1. ovog ugovora, kao asistentica u uredu,  volonter/ka se obvezuje i ovlašćuje obavljati poslove:

– administriranje burze volontera;

– priprema i obrada statističkih podataka;

– pripremne aktivnosti ažuriranja i administriranja web stranice i društvenih mreža;

– administrativni poslovi;

– uredno evidentiranje volonterskog angažmana.

 

 

Volonter/ka počinje  volontirati  u trajanju od 4 sata tjedno.

Organizator volontiranja prihvaća volonterske usluge volonter/ke u navedenom razdoblju na volonterskoj poziciji pod nazivom asistent u uredu.

Organizator volontiranja potvrđuje da poslovi koje će volonter/ka obavljati nemaju obilježja poslova za koje se osniva radni odnos sukladno Zakonu o radu, niti stručno osposobljavanje za rad.

Organizator volontiranja obvezuje se prije početka pružanja volonterskih usluga osigurati volonteru/ki upute za rad i edukaciju adekvatnu zahtjevima poslova na kojima će volontirati.

Organizator volontiranja se obvezuje volontera/ku upoznati s njegovim/njezinim pravima i obvezama, kao i pravima i obvezama organizatora volontiranja, koji proizlaze iz Zakona o volonterstvu

Organizator volontiranja obvezuje se tijekom ugovorenog trajanja volontiranja osigurati volonteru/ki podršku i nadzor od strane svojih djelatnika.

Organizator volontiranja upoznat je s obvezom izdavanja potvrde o volontiranju po završetku njegova/njezina volonterskog angažmana u kojoj trebaju biti navedeni svi bitni podaci .

Organizator volontiranja upoznat je s obvezom redovne evidencije volonterskih sati koje prikupi volonter/ka te obvezom podnošenja godišnjeg izvještaja o istima

Organizator volontiranja potvrđuje da je upoznat sa svim ostalim obvezama koje za njega kao organizatora volontiranja proizlaze iz Zakona o volonterstvu, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu i Etičkog kodeksa volontiranja te ostalim propisima koji uređuju područje volontiranja te da će se pridržavati njima propisanih standarda prilikom rada s volonterom/kom.

Potrebna ekspertiza preduzeća

Prilozi