Podcast Anamneza je ponovno dobio podršku korporativnih volontera

  1. Home
  2. Vijesti
  3. Detalji
Podcast Anamneza je ponovno dobio podršku korporativnih volontera

Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini- BoHeMSA je nevladina, neprofitna, studentska organizacija čije članstvo čine studenti medicinskih fakulteta u Bosni i Hercegovini. U sklopu BoHeMSA-e organiziran je i rad lokalnih komiteta u Sarajevu, Tuzli i Mostar.

BoHeMSA je u proteklom periodu pokrenula jedinstvenu bosanskohercegovačku emisiju/podcast pod nazivom Anamneza. Anamneza je podcast koji traga za iskustvima pacijenata i biomedicinskih stručnjaka s ciljem razvijanja i zagovaranja zdravog i produktivnog načina života pojedinaca.

Nakon odlične saradnja BoHeMSA LC Sarajevo s Tershouse preduzećem na snimanju druge epizode podcasta Anamneza i pozitivnih iskustava s aktivnosti korporativnih volontera s sličnom volonterskom ponudom se javio i lokalni komitet Tuzla na www.volontiraj.ba.

Volonterska ponuda BoHeMSA LC Tuzla uparena je s društveno odgovornim preduzećem CasCader Production iz Tuzle. Zahvaljujući društveno odgovornom poslovanju, BoHeMSA je uspjela proširiti svoju emisiju/podcast u još jedan bosanskohercegovački grad u kome će studenti medicinskih grupacija raditi na informiranju i podizanju svijesti građana o zdravlju i zdravstvenim posljedicama.

U sklopu ove emisije, BoHeMSA je ugostila prof. dr. Mirsadu Hukić s kojom su budući ljekari razgovarali o procesu vakcinacije, COVID-19 infekcijama, imunizaciji, Hantavirusima i drugim temama s ciljem što jasnijeg objašnjena i pojašnjavanje nejasnoća vezanih za vakcine. Cijelu epizodu možete pogledati OVDJE.

Volontiraj.ba vodeća je online platforma za povezivanje udruženja s preduzećima u oblasti korporativnog volontiranja. Platforma je razvijena u okviru inicijative „Poboljšanje ljudskih prava u privrednom sektoru u Bosni i Hercegovini“, koju provodi Institut za razvoj mladih KULT, a uz podršku Evropske unije. Platforma je dostupna svim preduzećima i udruženjima u Bosni i Hercegovini.

Faruk Gutic

Author Since: 04.05.2020