Info o organizaciji

  1. Home
  2. Bosna i Hercegovina
  3. Banja Luka
  4. Ostale informacije
employer

Detaljno o Zdravo da Ste

“Zdravo da ste” je grupa profesionalaca, volontera i posvećenih pojedinaca koja pomaže ljudima u nevolji i onima kojima je potrebna podrška u razvoju.

Podržavamo pravo na razvoj djece, mladih i odraslih putem grupnih i razvojnih aktivnosti koje realizujemo na teritoriji naše zemlje.

Vjerujemo da ćemo podržavajući razvoj grupe pomoći razvoj pojedinaca i doprinijeti razvoju zajednice.

Nema aktivnih projekata