Info o organizaciji

  1. Home
  2. Bosna i Hercegovina
  3. Stari Grad
  4. Ostale informacije
employer

Detaljno o Udruženje studenata medicine u BiH

Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini – BoHeMSA je nevladina studentska organizacija čije članstvo čine studenti medicinskih fakulteta u Bosni i Hercegovini. Brojimo preko 500 članova na nacionalnom nivou.

Glavne djelatnosti BoHeMSA-e su saradnja između studenata, predstavljanje studenata i udruživanje interesa studenata medicine na nacionalnom i međunarodnom nivou.

BoHeMSA je punopravna članica Međunarodne federacije udruženja studenata medicine – IFMSA.
BoHeMSA je jedinstvena organizacija u našoj zemlji, koju čine tri lokalna komiteta (Sarajevo, Mostar i Tuzla), koji su međusobno povezani. Ovi komiteti imaju relativnu autonomiju, što znači da oni mogu biti odgovorni za programe i aktivnosti, sve dok oni odražavaju ciljeve i filozofiju BoHeMSA-e u cjelini.

BoHeMSA svoje aktivnosti ispoljava preko šest odbora. Svaki od tih odbora ima fokus na teme od važnog interesa za studente medicine kao i na glavne teme u globalnom zdravstvu.

Možete nas posjetiti na: https://bohemsa.org/

Nema aktivnih projekata