Info o organizaciji

  1. Home
  2. Stari Grad (Sarajevo)
  3. Ostale informacije
employer

Detaljno o Udruženje za zaštitu mentalnog zdravlja “Menssana”

Udruženje za zaštitu mentalnog zdravlja „Menssana“ (u daljem tekstu Udruženje) je dobrovoljna, nevladina, nepolitička organizacija koja okuplja korisnike usluga mentalnog zdravlja kao i stručnjake koji se bave očuvanjem i unapređenjem mentalnog zdravlja u zajednici.

Puni naziv Udruženja glasi: Udruženje za zaštitu mentalnog zdravlja „Menssana“.

Skraćeni naziv Udruženja je UZZMZ „MENSSANA“

Sjedište Udruženja je u Sarajevu, u ulici Gajev trg 4/4, a područje djelovanja je na teritoriji Kantona Sarajevo.

Cilj Udruženja je da udruži i poveže korisnike usluga mentalnog zdravlja i stručnjake iz oblasti mentalnog zdravlja sa zadatkom stvaranja optimalne klime za razvoj pojedinca i društvene zajednice.

Nema aktivnih projekata