Info o organizaciji

  1. Home
  2. Mladi
  3. Ostale informacije
employer

Detaljno o REaktiv Zenica

Omladinsko udruženje REaktiv osnovano je 26.12.2012. godine na Osnivačkoj skupštini u Zenici.

Naša vizija je biti vodeća omladinska organizacija u BiH koja će stvarati aktivne mlade građane/ke koji će kreirati bolje uslove života mladih, jačanjem njihovih kapaciteta kroz neformalno obrazovanje i učešćem u procesima donošenja odluka koje se tiču mladih.

Naša misija je razvijati mlade kroz edukacije i poticati ih na kritičko razmišljanje, da bi učestvovali u zagovaračkim i drugim kampanjama, što će doprinijeti učešću mladih u procesu donošenja odluka koje ih se tiču.

Najznačajnija dostignuća:
* Uspostavljen prvi Centar za mlade u Zenici;
* Lokalni partner na provođenju prevencijskog programa “Stariji brat, starija sestra” kroz koji je uključeno preko 50 djece bez roditeljskog staranja i isto toliko mladih volontera/ki;
* Inicijatori prvog BH Cap projekta, kroz koji je ekoliški zbrinuto više od 2t plastičnih čepova i osigurano 6 invalidskih kolica za mlade s invaliditetom;
Više o nama na www.reaktiviraj.org

Nema aktivnih projekata