Info o organizaciji

  1. Home
  2. Bosna i Hercegovina
  3. Grude
  4. Ostale informacije
employer

Detaljno o Udruga Pravi Put

Udruga “PRAVI PUT” bavi se ciljevima i aktivna je za :
– Podršku u procesima u oblasti ljudskih prava i sloboda
– Podrškuunaprijeđenju procesa jednakopravnosti spolova
– Podršku osnaživanju žena i osoba sa invaliditetom
– Podršku aktivnostima očuvanja i zaštiti prirode i okoliša;
– Podršku pri unaprijeđenju prekogranične suradnje na polju turizma;
– Podršku za očuvanje kulturne baštine i starih zanata;
– Podršu pri općoj edukaciji iz oblasti zaštite, dobrobiti zbrinjavanja životinja
– Učešće u razvijanju i implementaciji projekata srodnih ciljevima i djelatnosti
Udruženja;
– Razmjena iskustava sa istim ili sličnim organizacijama, u zemlji i inostranstvu;
– Podršku u organizaciji medijskih nastupa, tribina, javnih rasprava, seminara,
radionica,konferencija i drugih kulturnih manifestacija radi ostvarivanja ciljeva
udruženja;
– Izdavanje brošura, biltena, letaka i drugih publikacija, radi upoznavanja šire javnosti o ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruženja, u skladu sa važećim propisima

Udruga za podršku pozitivnim procesima napretka u BiH ”Pravi put” Grude nagradit će najboljeg volontera dodjelom nagrade ”Volonterski Oskar”. Riječ je o godišnjoj nagradi u…