Info o organizaciji

  1. Home
  2. Mladi
  3. Ostale informacije
employer

Detaljno o Udruženje za brigu i opšta prava djece “Naša djeca” Zenica

Priča započinje krajem 1991. godine kada je grupa aktivista odlučila da svoju energiju i ljubav usmjeri u pomoć svoj djeci na području Zenice i šire. Odlučni u svom cilju, aktivisti su u to doba odlučili da je najbolji oblik djelovanja formalizovanje rada, te je 1992. Udruženje registrovano i počinje sa svojim aktivnostima. U početku svog rada (1992-1996 godine) Udruženje se baziralo na zaštitu osnovnih ljudskih – dječijih prava (pravo na život dostojan djeteta, pravo na igru i dodatnu edukaciju) jer su ratna zbivanja upravo nametala potrebe za zaštitu ovih prava.

Udruženje je kroz sve godine rada steklo mnogo prijatelja i onih koji podržavaju rad. Realizovalo je niz projekata u koje su bili uključeni djeca i mladi. Sve aktivnosti su provedene u skladu sa najboljim interesima djeteta, vodeći se sa tim da su djeca i njihova dobrobit na prvom mjestu. Radilo se direktno sa djecom i mladima, na njihovoj edukaciji i razvoju potencijala u različitim oblastima. Radilo se i na zagovaranju za promjene u zajednici koje bi značile bolji položaj djece u Zenici i šire. Radilo se na umrežavanju sa drugim organizacijama iz BiH i regiona koje imaju iste ciljeve. Radilo se na proširivanju aktivnosti, pa je tako 2011. godine osnovan Dječiji parlament grada Zenica, a potom je uslijedilo i formiranje prvog community radija u BiH – RadiYa „Active“ koji se koristi kao alat za osnaživanje djece i mladih za aktivno učešće u zajednici, te alat koji daje glas djeci i mladima. Genaralno, radilo se na realizaciji ideja mladih zahvaljujući kojima je Organizacija danas onakva kakva jest.

U julu 2018., nakon poplave koja je u potpunosti devastirala podrumske prostorije, Udruženje nakratko ostaje bez prostora. Vođeni motom da organizacija nije prostor nego energija i ljudi, članovi organizacije su uz podršku partnera i prijatelja uspješno realizovali sve planirane aktivnosti. Uskoro, Udruženje dobija na korištenje nove prostorije u koje smo se zvanično uselili u oktrobru iste godine. Od tada, priča dobija novu dimenziju i sija punim sjajem.

Danas Udruženje predstavlja ideju pod čijim imenom djeluju sljedeće aktivnosti: RadiYo Active, Dječiji parlament, Produkcijski StudiYo, Gradski debatni klub Agora, Budi muško klub.

Pratite nas na :

Web-portal: activezenica.org
Facebook: https://www.facebook.com/NasaDjecaZenica
Facebook Radija Active: https://www.facebook.com/RadioActiveNasaDjecaZenica885Fm
Instagram: https://www.instagram.com/radioactivezenica/?hl=hr
YouTube: https://www.youtube.com/user/RadioActiveZe
MixCloud: https://www.mixcloud.com/RadioActiveZenica/?fbclid=IwAR0lhOM08JKJYnYPJfUffcTBZpWwe8edcqTpqa410Cs09W6EIcm41Uhqlg4

Udruženje “Naša djeca” Zenica u sklopu kojeg djeluje i prvi community radio u BiH – RadiYo Active, poziva sve ekipe mladih, kao i članove nevladinih…

Udruženje za brigu i opšta prava djece “Naša djeca” Zenica je nevladina organizacija koja od 1992. godine radi sa djecom i mladima za djecu i…