Info o organizaciji

  1. Home
  2. Mladi
  3. Ostale informacije
employer

Detaljno o Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE

Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE osnovano je 2002. godine u Sarajevu, a svoje projekte sprovodi na području cijele Bosne i Hercegovine.

Godišnje, kroz razne projekte, u Udruženju bude uključeno oko 200 volontera i volonterki. Svi su oni educirani da kroz različite metode (teatar, novinarstvo, mentorski rad, rad s djecom i vršnjacima/vršnjakinjama itd.) ohrabre i podrže djecu i vršnjake/vršnjakinje u svojim sredinama da se odupru raznim ovisnostima, ovisničkim i rizičnim ponašanjima i sličnim babarogama i dedarogama, te stvore zdrave alternative takvom ponašanju.

Vizija: Zdravo društvo u kojem se djeca i mladi uspješno nose s izazovima odrastanja, te aktivno uključuju i doprinose razvoju kvaliteta života u zajednicama. Kratka verzija: Kvalitetan i zdrav život u BiH.
Misija: Udruženje NARKO-NE kreira i razvija volonterske programe za osnaživanje i zdrav razvoj djece i mladih, te gradi i jača kapacitete profesionalaca za uspješan rad na prevenciji ovisnosti i unaprjeđenju zdravlja u BiH. Kratka verzija: Osnažujemo djecu i mlade da zdravo društvo grade.

Vrijednosti i principi

Prevencija ovisnosti i unaprjeđenje zdravlja
Mi kreiramo uslove za zdravo odrastanje. Radimo na uzrocima nastanka različitih vrsta ovisnosti, jačamo životne vještine kod djece i mladih te razvijamo sadržaje za kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

Volonterizam i neformalno obrazovanje
Za nas je volonterski rad instrument za lični razvoj i usavršavanje mladih, te model za promociju društvene odgovornosti. Volonteri i volonterke usvajaju znanje i pozitivne vrijednosti koje primjenjuju i prenose u svojim zajednicama.

Kvalitet života pojedinca i društva
Naš pristup se ogleda u prepoznavanju i osnaživanju resursa i potencijala pojedinaca, u skladu s njihovim potrebama. Podstičemo aktiviranje lične motivacije, odgovornosti i izgradnju kvalitetnih odnosa koje smatramo jednim od najvažnijih faktora prevencije ovisnosti.

Stručnost i inovativnost
Našu profesionalnost i inovativnost u preventivnom radu karakteriziraju: naučna utemeljenost, metode rada prilagođene ciljnim grupama i povezivanje znanja s ličnim stavovima i emocijama.

Umrežavanje
Uključujemo djecu i mlade iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, povezujemo se s drugim vladinim i nevladinim organizacijama, te sarađujemo s predstavnicima vlasti svih nivoa s ciljem poboljšanja zdravlja u društvu.

Kontinuiran rast i dosljednost
Od početka djelovanja planiramo i provodimo sadržaje u skladu s našom misijom i vizijom, aktuelnim naučnim i stručnim saznanjima, kao i postojećim pravnim osnovama. Posvećeni smo razvoju i profesionalizaciji prevencije ovisnosti u BiH. S dostupnim resursima ostvarujemo maksimalne rezultate u radu, te ih transparentno komuniciramo prema javnosti.

Organizacija projekata, ciljevi

Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE svoj rad realizira na dva nivoa:

1. Direktan rad u zajednici
2. Razvojne i zagovaračke inicijative i umrežavanje

Direktan rad u zajednici

Direktni rad u zajednici obuhvata program univerzalne prevencije ovisnosti – Putokazi u zdravije društvo i program selektivne prevencije ovisnosti – Mentorski program.

U programu Putokazi u zdravije društvo educiramo srednjoškolce i stručnjake širom BiH za rad na prevenciji ovisnosti i unapređenju zdravlja u njihovim zajednicama. Kroz glumu, istraživanje, novinarstvo, video produkciju, kvizove znanja, igre i zanimljive edukativne radionice radimo na podizanju svijesti djece, mladih i odraslih o opasnostima ovisničkih i rizičnih ponašanja, potičemo na razvoj zdravih životnih stilova i nudimo alternative za korisno provođenje slobodnog vremena. Projekti koji djeluju u okviru ovog programa su: Intercity teatar projekt, Preventeen i kNOw risks.

U Mentorskom programu srednjoškolci i studenti se educiraju i osnažuju da kroz izgradnju podržavajućeg i brižnog mentorskog odnosa sa djecom u riziku doprinesu njihovom osnaživanju i socijalnoj uključenosti, kroz odnos „jedan-na-jedan“ ili grupne aktivnosti. Djeca i njihovi mentori provode zajedničko vrijeme u druženju, učenju i zabavi. Projekti koji djeluju u okviru ovog programa su: Edukativni rad s djecom u riziku, Radionice za učenje i Stariji brat, starija sestra.

Razvojne i zagovaračke inicijative i umrežavanje

Ovim inicijativama nastojimo stvoriti povoljno okruženje za sistemsku podršku programima koje implementira Udruženje NARKO-NE i kreirati uslove za stručno utemeljen i sistematičan pristup radu na oblasti prevencije ovisnosti u BiH. Inicijative i projekti koji djeluju u ovom domenu: Fondacija za podršku i razvoj mentorskih programa Stariji brat, starija sestra, Razvoj i profesionalizacija prevencije ovisnosti u BiH (RIPPO) i Međunarodni projekti i programi razmjene volontera.

Preventivnim projektom Snažne porodice – snažna djeca želi se doprinijeti povećanju socijalne uključenosti djece i porodica u riziku na području Kantona Sarajevo. Projekt je usmjeren na jačanje…