Info o organizaciji

  1. Home
  2. Mladi
  3. Ostale informacije
employer

Detaljno o Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE

Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE osnovano je 2002. godine u Sarajevu, a svoje projekte i aktivnosti sprovodi na području cijele Bosne i Hercegovine kroz tzv. settinge, odnosno, životne oblasti u kojima ljudi provode većinu svoga vremena, a one svojom strukturom značajno utječu na zdravlje svih uključenih:

1. Prevencija ovisnosti u slobodnom vremenu
2. Prevencija ovisnosti u školi
3. Prevencija ovisnosti u porodici
4. Prevencija ovisnosti u lokalnoj zajednici
5. Prevencija ovisnosti putem medija

Udruženje NARKO-NE je također i akreditovano udruženje za internacionalni volonterizam, odnosno za slanje i primanje volontera unutar ESC programa (European Solidarity Corps).

Sarađujemo s predstavnicima vlasti svih nivoa s ciljem poboljšanja zdravlja u društvu, zagovaramo profesionalizaciju prevencije ovisnosti u BiH, kroz mreže u koje su uključene druge partnerske, vladine i nevladine organizacije i ustanove. Kontinuirano radimo na uspostavljanju prvog stručnog centra za prevenciju ovisnosti u Bosni i Hercegovini koji će sprovoditi naučno utemeljene preventivne programe.

Vizija: Zdravo društvo u kojem se djeca i mladi uspješno nose s izazovima odrastanja, te aktivno uključuju i doprinose razvoju kvaliteta života u zajednicama. Kratka verzija: Kvalitetan i zdrav život u BiH.
Misija: Udruženje NARKO-NE kreira i razvija volonterske programe za osnaživanje i zdrav razvoj djece i mladih, te gradi i jača kapacitete profesionalaca za uspješan rad na prevenciji ovisnosti i unaprjeđenju zdravlja u BiH. Kratka verzija: Osnažujemo djecu i mlade da zdravo društvo grade.

Vrijednosti i principi

Prevencija ovisnosti i unaprjeđenje zdravlja
Mi kreiramo uslove za zdravo odrastanje. Radimo na uzrocima nastanka različitih vrsta ovisnosti, jačamo životne vještine kod djece i mladih te razvijamo sadržaje za kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

Volonterizam i neformalno obrazovanje
Za nas je volonterski rad instrument za lični razvoj i usavršavanje mladih, te model za promociju društvene odgovornosti. Volonteri i volonterke usvajaju znanje i pozitivne vrijednosti koje primjenjuju i prenose u svojim zajednicama.

Kvalitet života pojedinca i društva
Naš pristup se ogleda u prepoznavanju i osnaživanju resursa i potencijala pojedinaca, u skladu s njihovim potrebama. Podstičemo aktiviranje lične motivacije, odgovornosti i izgradnju kvalitetnih odnosa koje smatramo jednim od najvažnijih faktora prevencije ovisnosti.

Stručnost i inovativnost
Našu profesionalnost i inovativnost u preventivnom radu karakteriziraju: naučna utemeljenost, metode rada prilagođene ciljnim grupama i povezivanje znanja s ličnim stavovima i emocijama.

Umrežavanje
Uključujemo djecu i mlade iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, povezujemo se s drugim vladinim i nevladinim organizacijama, te sarađujemo s predstavnicima vlasti svih nivoa s ciljem poboljšanja zdravlja u društvu.

Kontinuiran rast i dosljednost
Od početka djelovanja planiramo i provodimo sadržaje u skladu s našom misijom i vizijom, aktuelnim naučnim i stručnim saznanjima, kao i postojećim pravnim osnovama. Posvećeni smo razvoju i profesionalizaciji prevencije ovisnosti u BiH. S dostupnim resursima ostvarujemo maksimalne rezultate u radu, te ih transparentno komuniciramo prema javnosti.

Preventivnim projektom Snažne porodice – snažna djeca želi se doprinijeti povećanju socijalne uključenosti djece i porodica u riziku na području Kantona Sarajevo. Projekt je usmjeren na jačanje…