Info o organizaciji

  1. Home
  2. Centar (Sarajevo)
  3. Ostale informacije
employer

Detaljno o Fondacija Stariji brat, starija sestra

VIZIJA:
Djeca i mladi u BiH imaju jednake mogućnosti za razvoj životnih vještina potrebnih za zdravo odrastanje i preuzimanje odgovornosti za izgradnju pravednog društva.

MISIJA:
Kroz osnaživanje partnerskih organizacija, volontera i saradnju sa institucijamaomogućavamo realiziranje mentorskih programa pružajući pozitivne modele ponašanja za djecu i mlade širom BiH.

Nema aktivnih projekata