Info o organizaciji

  1. Home
  2. Ljudska prava i demokratija
  3. Ostale informacije
employer

Detaljno o Fondacija Tuzlanske zajednice

Fondacija tuzlanske zajednice osnovana je 2003. godine sa ciljem da promoviše filantropiju i zalaže se za razvoj dugoročnih, nezavisnih fondova koji će služiti razvoju civilnog sektora i lokalnih zajednica u tuzlanskoj regiji. Stvaranjem partnerstava sa društveno odgovornim pojedincima, porodicama, preduzećima, organizacijama i institucijama, razvijamo programe podrške za poboljšanje uslova življenja svih građana, a posebno osjetljivih kategorija stanovništva, poput djece i mladih, žena, nezaposlenih, starih i drugih. Naši programi ohrabruju građane da odgovorno upravljaju svojim životima i da budu aktivni u razvoju svoje ličnosti i svojih zajednica.
Fondacija tuzlanske zajednice ima tri osnove uloge u zajednici:
Razvija programe podrške za civilni sektor u regiji Tuzle. Programi uključuju mobiliziranje građana na učešće u razvoju zajednice, sufinansiranje građanskih inicijativa i projekata za opšte dobro, organiziranje treninga za jačanje kapaciteta aktivnih građana i mladih, savjetovanje i mentorstvo posebnih programa za podršku marginaliziranim grupama i zajednicama.
Razvija partnerstva i vodi razvojne inicijative i programe za zajednicu. Aktivnosti obuhvataju stalne konsultacije sa građanima, organiziranje foruma i konferencija, kontinuirano istraživanje zajednice i povećanje znanja o civilnom sektoru, te izgradnju jakih veza unutar zajednice.
Razvija i promovira filantropiju i pruža usluge donatorima. Aktivnosti obuhvataju kreiranje mehanizma za mobiliziranje lokalnog kapitala, nudeći usluge lokalnim donatorima za ulaganje u razvoj zajednice putem osnivanja vlastitih fondova ili donacijama za postojeće fondovi pri FTZ.

Nema aktivnih projekata