Info o organizaciji

  1. Home
  2. Bosna i Hercegovina
  3. Novi Grad (Sarajevo)
  4. Ostale informacije
employer

Detaljno o Dajte nam šansu

Udruženje „Dajte nam šansu“ je neprofitna, altruistična organizacija osnovana od strane roditelja djece s poteškoćama u razvoju. Suočeni s činjenicama o nerazvijenosti i nepostojanju organizovanog društvenog sisema koji će osigurati podršku porodicama djece s poteškoćama u razvoju da bi mogli živjeti život barem približno jednak porodicama tipične djece, početkom 2011. odlučili smo osnovati Udruženje i na taj način formalizirati naše napore i pokušati napraviti mjesto za ugodniji život za porodice djece s teškoćama u razvoju.
Udruženje „Dajte nam šansu“ je registrovano, kao proizvod prepoznavanja zajedničkog problema, a to je „mjesto u društvu“ porodica djece/osoba s poteškoćama u razvoju koji je na nezavidnom nivou. Glavni razlog postojanja udruženja jeste sistemsko i institucionalno rješenje i pružanje pomoći navedenim porodicama. Udruženje ukratko ima zadatak da povezuje roditelje djece sa poteškoćama u razvoju, kako bi zajednički djelovali u iznalaženju rješenja za izazove sa kojim se svakodnevno susreću. Naša glavna ambicija i namjera je porodice djece s poteškoćama u razvoju dovesti u ravnopravan položaj u društvu i na taj način omogućiti im život dostojan čovjeka.

Vizija: Osviješteno društvo koje prepoznaje potrebe porodica djece i odraslih osoba s poteškoćama u razvoju i sistemski ih rješava uvažavajući njihovo dostojanstvo, različitosti i mogućnosti.
Misija: “Dajte nam šansu” je neprofitna organizacija koja djeluje na području Bosne i Hercegovine. Koristeći inovativne modele, kroz direktan rad, pružamo podršku porodicama i djeci / odraslima s poteškoćama u razvoju bez obzira na vrstu i stepen invaliditeta. Utičemo na svijest zajednice edukativnim i inkluzivnim aktivnostima te na promjene, dopune i implementiranje relevantnih zakona.
Ciljevi:
• Nastaviti pružati besplatnu podršku porodicama djece i osoba s poteškoćama u razvoju putem servis centara
• Proširiti model servis centra na što veći broj općina u BiH
• Promovisati potrebu servis i dnevnih centara kao i izmjenu i dopunu zakona vezanih za isto
• Postati Referentni centar porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju i struke

SERVIS CENTAR “DAJTE NAM ŠANSU”
Gore navedeno, ponukalo nas je da pokrenemo projekat konkretne podrške tj. Servis centar za podršku porodicama djece i osoba s poteškoćama u razvoju “Dajte nam šansu” koji radi, ne kao klasični jednokratni projekat za određeni broj korisnika na određenom vremenskom razdoblju, nego
dugoročno – kao multisektorska jedinica, koja pruža besplatne usluge na više nivoa svim porodicama djece i osoba s poteškoćama u razvoju bez obzira na dob, vrstu ili stepen poteškoće; bez obzira na općinu stanovanja, na nivou Kantona Sarajevo a po potrebi i za porodice s drugih Kantona.
Servis centar otvoren je 28.05.2014. uz podršku USAID-a i Općine Novi Grad.
Zbog enormnih potreba otvoren je još jedan Servis centar Dajte nam šansu 2 u Općini Stari grad 04.12.2017. godine uz podršku Općine Stari Grad. Po našem modelu otvoreni su i Servis centri u Banja Luci, Tuzli i Foči i Zenici, Zavidovićima i Trebinju
Servis centar je inovativni model podrške porodicama i kao takav je jedini na nivou KS.
Usluge su na nivou socijalne i pravne zaštite porodica, edukacije i rehabilitacije te mentalnog zdravlja.
Ono po čemu se mi razlikujemo i po čemu smo jedini jeste:
– besplatnost usluga za sve korisnike

– ne diskriminiramo po dobi, vrsti i stepenu poteškoće
– sve porodice KS ove skupine imaju pravo na naše usluge, bez obzira na njihovu finansijsku situaciju ali u obzir uzimamo prioritete (zbog ograničenih kapaciteta)
– djelujemo dugoročno – u kontinuitetu od 2014. godine
– nismo usmjereni samo na dijete/osobu s poteškoćama – jedini djelujemo kao podrška cijeloj užoj porodici, što jedino može dati pravi efekat podrške. Jedino jak roditelj, psihički i fizički, može dugoročno biti sposoban da svome djetetu s poteškoćama pruži sve ono što je neophodno. Jedini pružamo podršku tipičnoj djeci – braći i sestrama djeteta s poteškoćama jer i njima je potrebno naučiti prihvatiti brata/sestru i shvatiti zašto roditelj mora posvetiti više vremena djetetu s poteškoćama.
– na nivou Kantona Sarajevo jedini pružamo određene vrste usluga (mobilni tim – podrška u kući korisnika, pomoć u kriznim situacijama, radionice za braću i sestre, radionice sa terapeutskim psima, pružanje usluga porodicama u večernjim satima, radne subote).
Nama jeste cilj pružiti usluge za što veći broj porodica, kako bi što više njih imali direktne koristi i češće bili uključeni u zajednicu ali vodimo se politikom da je kvalitet iznad kvantiteta i na osnovu toga planiramo i realizujemo broj i vrstu usluga korisnicima. Potrebe korisnika i kvalitet pružene usluge uvijek su na prvom mjestu.
Naši direktni i glavni korisnici su porodice djece i osoba s poteškoćama u razvoju tj: djeca i osobe s poteškoćama, roditelji/staratelji, braća i sestre i ostali članovi bliže porodice. Osim njih, direktni korisnici su i pripravnici/asistenti u nastavi te srodni NVO-i, organizacije i stručno osoblje kojima pružamo uslugu edukacije.
Naši direktni i glavni korisnici su porodice djece i osoba s poteškoćama u razvoju tj: djeca i osobe s poteškoćama, roditelji/staratelji, braća i sestre i ostali članovi bliže porodice. Osim njih, direktni korisnici su i pripravnici/asistenti u nastavi te srodni NVO-i, organizacije i stručno osoblje kojima pružamo uslugu edukacije.
U Servis centru angažovani su stručnjaci (defektolog, psiholog, socijalni radnik, medicinska sestra, muzikoterapeut), edukovani volonteri srodnih zanimanja i pomoćno osoblje. Servis centar „Dajte nam šansu“ fokusiran je na porodicu kao osnovnu kariku svakog društva i pruža podršku kroz različite vrste osnovnih aktivnosti.

UKRATKO O UDRUŽENJU I SERVIS CENTRU DAJTE NAM ŠANSU   Udruženje „DAJTE NAM ŠANSU“ je registrovano 24. marta 2011. godine, kao proizvod prepoznavanja zajedničkog problema,a…