Info o organizaciji

  1. Home
  2. Mladi
  3. Ostale informacije
employer

Detaljno o Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija čiji je osnovni cilj poboljšanje statusa srednjoškolaca u zemlji i okupljanje svih mladih koji pohađaju srednju školu na prostoru BiH.

Do sada je ASuBiH odradila niz projekata i aktivnosti kojim je uspjela okupiti i aktivirati preko 10000 srednjoškolaca iz svih dijelova širom Bosne i Hercegovine. ASuBiH se bavi edukacijim srednjoškolaca, uključivanjem srednjoškolaca u proces donošenja odluka, radimo na izmjeni, dopuni i usvajanju zakonskih i političkih rješenja vezanih za srednjoškolce u Bosni i Hercegovini, zastupanjem srednjoškolaca u BiH, kao i saradnjom sa drugim organizacijama i srednjoškolcima u BiH, ali i šire.

Misija
– Povećati stepen uključenosti srednjoškolaca u procesu donošenja odluka koje poboljšavaju njihov status u društvu kroz upoznavanje sa pravima srednjoškolaca i zastupanje ideja svih srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini koje doprinose poboljšanju njihovog života u zajednici.

Ciljevi
– Međusobno povezivanje članova Udruženja sa ciljem unaprijeđivanja njihovog statusa u društvu, zaštite osnovnih prava i stvaranja boljih uvjeta života i obrazovanja.
– Stvaranje mišljenja o problemima i ponašanju od općeg značaja za srednjoškolce i druge mlade, i kao takve predstaviti ih javnosti, vladinim, nevladinim i drugim relevantnim institucijama.
– Zalaganje za poboljšanje položaja svakog pojedinog srednjoškolca u društvu i obrazovnom sustavu, i u svakom drugom pogledu. Razmjena iskustava, saznanja i informacija sa srodnim udruženjima i drugim nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Vizija
– Svaki srednjoškolac u BiH učestvuje u procesu donošenja odluka koje se tiču srednjoškolaca!

Vođeni našom vizijom da svaki srednjoškolac u BiH učestvuje u procesu donošenja odluka koje se tiču njih samih, uvidjeli smo nedostatak znanja i vještina koje…