Bijeljina

  1. Home
  2. Bosna i Hercegovina
  3. Bijeljina

Ideja o socijalnom preduzeću za poljoprivrednu proizvodnju, koje bi bilo prekretnica u budućoj održivosti UG „Otaharin“ i njegovih programa za integrativnu socijalnu uključenost, razvijena je tokom 2016. i 2017. godine.…

U cilju što sveobuhvatnije usluge, prvenstveno socijalno ugroženoj djeci školskog uzrasta, u oktobru 2014, u sklopu UG “Otaharin”, osnovan je Dnevni centar za djecu koja žive i/ili rade na ulici…