Banja Luka

  1. Home
  2. Bosna i Hercegovina
  3. Banja Luka
Ovdje upišite svoj slogan.
0.0/5(0 dojam)

Udruženje “Zajedno” koje promoviše kvalitetniju zaštitu mentalnog zdravlja, i zastupa interese mentalno oboljelih i njihovih porodica, prati medijski sadržaj i način izvještavanja kako o mentalnom zdravlju tako i događaje vezane…

Dnevni Centar “Zajedno” od 2007. godine vrši usluge dnevnog zbrinjavanje osoba sa mentalnim poteškoćama. Ove usluge osnovane su na Zakonu. Cilj usluga je jačanje socijalnih kapaciteta osoba sa poteškoćama u…

employer
employer
 UG “Zajedno”

Udruženje za podršku porodicama, licima i zajednici u mentalnom zdravlju

employer
employer
 Zdravo da Ste

Ovdje upišite svoj slogan.