Vijesti

  1. Home
  2. Vijesti
Izrada web stranice kao aktivnost korporativnih volontera

Centar za građansku suradnju Livno je nevladina, neprofitna, vanstranačka organizacija čiji je cilj poticanje aktivnog sudjelovanja građana u životu zajednice. Centar je osnovan od strane Centra za civilno društvo u jugoistočnoj Europi (CCS), Washington DC. CGS Liv...

Kako podcast može postati aktivnost korporativnih volontera

Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini- BoHeMSA pokrenulo je jedinstvenu bosanskohercegovačku emisiju/podcast pod nazivom Anamneza. Anamneza je podcast koji traga za iskustvima pacijenata i biomedicinskih stručnjaka s ciljem razvijanja i zagovaranja zdravog i produktivnog načina života pojedinaca....

Mentorski program kao korporativna aktivnost

Udruženje studenata EESTEC LC Sarajevo koga čine studenti i studentice Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu iskazali su želju za dodatnim usvajanjem vještina i znanja iz informacionih tehnologija, ljudskih resursa, fundrasing-a i marketinga. Udruženje se registriralo na platformu za korporativno volontiranje nakon k...

Digitalna transformacija kao program korporativnog volontiranja

Da je naše malo nekome toliko mnogo, pokazuje priča o novom edukacijskom kutku Udruženja Igra. Zahvaljujući angažmanu zaposlenika preduzeća KING ICT, korisnici/e udruženja dobili su moderan prostor za edukaciju, rad, ali i zabavu. U prostoru koji je opremljen računarima, LED TV-om,...

Program korporativnog volontiranja- Addiko Cares

Addiko banka u Bosni i Hercegovini je razvila program Addiko Cares - program korporativnog volontiranja zaposlenika banke, koji dio svog radnog vremena provode baveći se društveno korisnim radom, pomažući zajednici u kojoj djeluju, a koji banka dodatno finansijski pomaže....

Društvena odgovornost na primjeru dm drogerie markt

dm drogerie markt jedno je od prvih preduzeća u Bosni i Hercegovini koje je uvelo program korporativnog volontiranja. Zaposlenici dm-a jedan svoj radni dan, umjesto na radnom mjestu, provode radeći na društveno korisnim projektima. Individualno ili kolektivno zaposlenici dm-a već od 2011. godine...

Usudi se saznati šta je korporativno volontiranje!

Volontiranje se u najširem smislu definira kao neprofitna i neplaćena aktivnost kojom pojedinci ili grupe pojedinaca doprinose dobrobiti svoje zajednice ili cijelog društva. Ova aktivnost se može javiti u različitim oblicima, od tradicionalnih običaja uzajamne pomoći do organizirano...